EĞİTİM

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: İstanbul Bezm-i Alem Valide Sultan Vakıf Gureba Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları