EĞİTİM

Tıp Eğitimi: Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları


TIBBİ İLGİ ALANI

Bireysel Psikoterapiler

Depresyon

Bipolar Bozukluklar ve Psikotik Bozukluklar (Şizofreni, Atipik Psikozlar)

Anksiyete Bozuklukları (Obsesif-Kompulsif Bozukluk, Panik Bozukluğu)

Fobiler

Travma Sonrası Stres Bozuklukları

Cinsel Fonksiyon Bozuklukları


İŞ DENEYİMİ

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, Uzman Öğretim Görevlisi

Yalova Devlet Hastanesi, Uzman Hekim


MESLEKİ ÜYELİKLERİ

TTB (Türk Tabipleri Birliği)

İstanbul Tabip Odası

Türkiye Psikiyatri Derneği


EĞİTİM, KURS VE SERTİFİKALARI

Cinsel İşlev Bozuklukları ve Tedavileri Kursu

EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme)