EĞİTİM

Tıp Eğitimi: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon


TIBBİ İLGİ ALANI

Nörolojik ve ortopedik rehabilitasyon,

Kas-iskelet sistemi hastalıkları,

Romatolojik hastalıklar ve tedavisi,

Spastisitedede Botox tedavisi,

Her türlü enjeksiyon tedavisi (intraartiküler, USG eşliğinde enjeksiyon, kuru iğneleme, PRP)


İŞ DENEYİMİ

S.B. Okmeydanı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kliniği (Asistan doktor), 2006-2011

S.B. Antakya Devlet Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Kliniği (Mecburi hizmet), 2011-2013

DPÜ Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon ABD (Yrd. Doç), 2013-2018


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

Fatih Temiztürk , Sezgin Zeren, Zulfu Bayhan, Yasemin Ozkan, and Sule Temizturk (2016) The frequency of benıgn joınt hypermobılıty syndrome ın patıents undergoıng ınguınal hernıa repaır: a prospectä°ve study. Int Surg

Mehmet Tetikoglu, Fatih Temizturk, Haci Murat Sagdik, Serdar Aktas, FatihOzcura, Yasemin Ozkan, Sule Temizturk, Evaluation of the Choroid, Fovea and Retinal Nerve Fiber Layer in Patients with Rheumatoid Arthritis” Ocular Immunology & Inflammation, 2015; 00(00): 1–5

I Ozbay, C Kucur, F Temizturk, Y Ozkan, C Kahraman, F Oghan. Assessment Of Nasal Mucociliary Activity in Patients With Behçet’s Disease. The Journal of Laryngology & Otology (2016), 130, 348–351.

Mehmet Tetikoglu, Fatih Temizturk, Haci Murat Sagdik, Serdar Aktas, Fatih Ozcura, Yasemin Ozkan, Sule Temizturk, Regarding Comments by Kaya et al. on “Evaluation of the Choroid, Fovea and Retinal Nerve Fiber Layer in Patients with Rheumatoid Arthritis” Ocular Immunology & Inflammation, 2016; 00(00): 1

Temiztürk Ş, Temiztürk F, Kuran B. Erkeklerde El Kemik Mineral Yoğunluğunun Yaşlara Göre Standart Değerlerinin Saptanması. Dicle Med J 2013;40(2):220-226.

Fatih Temiztürk, Şule Temiztürk, Yasemin Özkan, M. Hayri Özgüzel . Bel Ağrılı Hastalarda Klinik Muayene Bulguları ve Manyetik Rezonans Görüntüleme Bulguları Arasındaki İlişkinin Araştırılması Kocatepe Tıp Dergisi (Kocatepe Medical Journal) 16:110-115/ 2 Nisan/2015

Temiztürk F, Güzelant AY, Temiztürk Ş, Özgüzel MH. Split Cord Malformation: A Report Of Two Cases. Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2010;56:37-9

Yasemin Özkan, Mahmut Alpaycı, Cüneyt Kahraman, Fatih Temiztürk. Kronik Böbrek Yetmezlikli Kadın Hastalarda Osteoporoz-Vücut Kitle İndeksi.Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayısı 1-157

Yasemin Özkan, Bekir Şanal, Fatih Temiztürk, Huriye Aras. Romatoid Artritli (RA) Hastalarada Osteoporoz İçin Risk Teşkil Edebilecek Belirteçler. Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayısı 1-157

Fatih Temiztürk, Turan Cihan Dülgeroğlu, Şule Temiztürk, Yasemin Özkan, Huriye Aras, Hasan Metineren. Ayak Bileğine Uzanan Dev Baker Kisti ve Kompartman Sendromu. Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayısı 1-157

Şule Temiztürk, Fatih Temiztürk, Yasemin Özkan, Huriye Aras, Banu Kuran. Sağlıklı Erkeklerde Demografik Veriler ve Kemik Mineral Yoğunluğu Arasındaki İlişkinin Araştırılması Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayısı 1-157

Yasemin Özkan, Huriye Aras, Fatih Temiztürk. Kalçanın Geçiçi Osteoporozu: Olgu Sunumu . Türk Osteoporoz Dergisi/Turkısh Journal of Osteoporosis 5. Ulusal Osteoporoz Kongresi Özel Sayısı 1-157

Fatih Temiztürk, Şule Temiztürk, Yasemin Özkan, Hüriye Aras. İsotretinoin kullanımına bağlı bilateral sakroileit. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Yasemin Özkan, Fatih Temiztürk, Huriye Aras .Kronik Böbrek Yetmezlikli Hastalarda Huzursuz Bacak Sendromu. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Fatih Temiztürk, Şule Temiztürk, Yasemin Özkan, Huriye Aras Sodyum Valproat Kullanıma Bağlı Ciddi Erişkin Osteomalazi. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Fatih Temiztürk, Şule Temiztürk, Yasemin Özkan, Huriye Aras, Bekir Şanal, Turan Cihan Dülgeroğlu Romatoid Artrite Bağlı Servikal Tutulum Ve Anterior Atlantoaksiyal Subluksasyon. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Yasemin Özkan, Fatih Temizturk. Meme Kanseri Lenfödem Rehabilitasyonu. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Yasemin Özkan, Fatih Temiztürk, Huriye Aras, Gül Kulan. Aerobik Egzersiz Programının Kardiyak Rehabilitasyon Ve Koroner Risk Faktörlerine Etkisi. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Fatih Temiztürk, Şule Temiztürk, Yasemin Özkan, Huriye Aras 25(OH) Vitamin D3 Düzeyi İle Lipid Profili İlişkisi. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Yasemin Özkan, Şule Temiztürk, Fatih Temiztürk. Clinical And Magnetic Resonance Imaging Findings Of The Temporomandibular Joint İn Patients With Fibromyalji. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Huriye Aras, Yasemin Özkan, Fatih Temiztürk, Şule Temiztürk, Bekir Şanal, Aysel Gürcan. Behçet Hastalığı Olan Olguda Baker Kisti Rüptürünün Derin Ven Tromboz İle Karışması. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Yasemin Özkan, Huriye Aras, Fatih Temiztürk. Fibromiyalji Sendromlu Hastalarda Farklı Egzersiz Uygulamalarının Fiziksel Ve Psikolojik Parametreler Ve Yaşam Klitesi Üzerine Etkisi. 25. Ulusal fiziksel tıp ve rehabilitasyon kongresi 22– 26 nisan 2015, maxx royal otel ve kongre merkezi/Antalya

Ortaokul Çocuklarında Bening Eklem Hipermobilite Sendromu Sıklığının Araştırılması Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı;1-499

Bel ağrılı hastalarda klinik muayene bulguları ile radyolojik bulgular arasındaki ilişkinin araştırılması. Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı;1-499

Masaj Sonrası Spinal Aksesuar ve Supraskapular Sinir Nöropatisi: Olgu Sunumu Türk Fiz Rehab Derg 2013:59 Özel Sayı;1-499

Atar S, Ün Oğuzhanasiltürk D, Temiztürk F, Berker C, Ögüzel H. Bel Ağrısı: 220 Olgunun Klinik Ve Epidemiyolojik Yönden Retrospektif Analizi. 21. Ulusal Fiziksel Tıp Ve Rehabilitasyon Kongresi/24-27 Ekim 2007 Antalya