Göz Hastalıkları - Katarakt, Glokom, Şaşılık, Şalazyon, Pterjium, Göz Arkası Enjeksiyon Tedavisi, OCT, BGA, RFF, RFA, PAKİMETRİ, TOPOGRAFİ

KATARAKT

Göz kameraya benzeyen optik bir sistemdir. Dışarıdan gelen ışık ve görüntülerin görme merkezine net olarak ulaşabilmesi için, önce gözün en dış saydam tabakası olan korneada, sonra gözün içindeki lens tabakasında kırılması gerekir. Normal şartlarda bu iki tabaka da saydam yapıdadır. Katarakt göz içindeki lensin saydamlığını kaybederek opak bir görünüm alması durumudur.

Birçok tipi olmakla birlikte, kataraktlar genel olarak 3 ana grup altında incelenebilirler:

 1. Yaşa bağlı kataraktlar
 2. Doğumsal (Konjenital) kataraktlar
 3. İkincil kataraktlar: Bazı ilaçların uzun süreli kullanımı (kortizon gibi), darbeler, metobolik hastalıklar (diabet gibi) sonucunda oluşurlar.

Katarakt en sık yaşa bağlı olarak ortaya çıkar. Bilinen bir sebebi olmamakla birlikte beslenme, ultraviyole ışınları gibi birçok risk faktörü bulunmaktadır. Lensin opaklaşmasının durumuna göre hastalar önceleri uzak ya da yakın görme bozukluğundan şikayet ederler. Opaklaşma arttıkça hem uzak hem de yakın görmeler hastanın sosyal yaşantısını rahatsız edecek şekilde azalır.

Kataraktın belirtileri

 • Görmede yavaş yavaş azalma
 • Işığa hassasiyet, kamaşma
 • Çift görme
 • Okuma zorluğu
 • Gece görüşün bozulması
 • Renklerde soluklaşma veya sararma
 • Kişinin görme şikayeti ortaya çıktığı zaman ameliyat yapılır. Beklemeye gerek yoktur.
 • Beklemek cerrahiyi zorlaştırır.

Katarakt tedavisi

Kataraktın ilaçla tedavisi yoktur. Tek tedavisi cerrahidir. Tıbbi tedavi ilaç, göz damlası, egzersiz ya da gözlükle katarakt yok edilemez. Katarakt ameliyatı olunması gerekmektedir.

Tedavinin tek yolu gözdeki kataraktlı lensin saydam göz içi lensi ile değiştirilmesidir.
Modern tekniklerin gelişimi ile günümüzde katarakt operasyonları iğnesiz, narkozsuz ve ağrısız sadece gözü uyuşturan damlalarla yapılır ve kişi aynı gün evine dönebilmektedir.

GLOKOM (Göz Tansiyonu)

Glokom, yükselen göz iç basıncının, görme sinirini tahrip etmesiyle ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Hastalığın başlangıç döneminde genelde hastanın şikayeti olmadığı için uzun bir süre içinde görme siniri yıpranmaya uğrar ve bu yıpranma, hasta durumu farkettiğinde onarılımaz düzeye gelmiş olabilir.Glokom göz içi basıncının, optik sinir başının normal fonksiyonlarını olumsuz etkileyecek kadar yüksek seyretmesi ile karakterize bir hastalık grubudur.
Erken teşhis edilen glokom, gözde daha fazla yıpranma oluşmadan kontrol altına alınabilir. 30 yaşını aşmış erişkinler her yıl düzenli göz muayenesi olmalı, göz tansiyonunu kontrol ettirmeli ve gerekirse görme alanı inceleme testleri yaptırmalıdır.

Glokom Belirtileri Nelerdir

Glokom dünyada milyonlarca kişide görülen ve her insanda ve yaşta,ortaya çıkabilecek bir hastalıktır. Bununla birlikte bazı faktörler hastalığın ortaya çıkma riskini arttırabilmektedir.

 • Genetik, ailenizde glokom öyküsü varsa,
 • Yüksek miyopiniz varsa,
 • Çok yüksek hipermetropiniz varsa,
 • 35 yaş üzerinde iseniz,
 • Herhangi bir nedenle uzun süre kortizonlu ilaç kullanmışsanız,
 • Eğer şeker hastasıysanız,
 • Göz tansiyonunuz yüksekse,risk altında olabilirsiniz.

 

ŞAŞILIK

Normalde gözler aynı noktaya bakarlar. Bunun sayesinde beyin iki görüntüyü birleştirerek üç boyutlu görüntü oluşturabilmektedir. Şaşılık ise gözlerin yanlış pozisyonda bulunup farklı noktalara doğru baktığı bir durumdur. Gözlerden bir tanesi tam karşıya bakarken diğeri içe, dışa, yukarı ya da aşağıya bakmaktadır. Bir göz farklı yöne baktığı zaman beyine farklı iki görüntü gönderilecektir. Bu durumda beyin yanlış yöne bakan gözden gelen görüntüyü yok sayacak ve sadece karşıya bakan gözün ilettiği görüntüyü kabul edecektir. Böylece çocuk derinlik hissini oluşturamayacaktır.
Çocuklarda şaşılık kayan gözde görmenin azalmasına yani göz tembelliğine (amblyopi) neden olacaktır. Erişkinlerde ise çift görme meydana gelecektir.
Şaşılığın en önemli belirtisi gözde kaymadır. Kayma parlak bir gün ışığında ortaya çıkabilir. Bazen de çocuğun gözlerini düzgün tutabilmek için kendisine bir baş pozisyonu geliştirdiği gözlenir. Derinlik hissinin kaybı şikayet olarak karşımıza çıkabilir. Erişkinlerde gelişen şaşılıkta en sık çift görme şikayetine rastlanır.

PTERJIUM (Kuş Kanadı)

Halk arasında “Kuş Kanadı” ismiyle bilinen pterijium gözün beyaz kısmından renkli kısmına ilerleyen bir et parçası şeklinde görülür. Göz bebeğinin üzerinde şeffaf saat camı şeklindeki kornea tabakasının üzerine gözün beyaz kısmının üzerini örten zar olan konjonktivadan gelen bir uzantıdır.

Gözde kızarıklık batma sulanma ve görme bozukluğuna sebep olur.

Pterijiumun tedavisi cerrahidir.

Pterijium ne zaman ve nasıl ameliyat edilir?

Gözde belirgin rahatsızlık yapıyorsa (kızarıklık, batma, sulanma gibi) görme bozukluğuna yol açıyorsa, göz bebeğine doğru ilerleyerek görmeyi tehlikeye düşürecek bir risk oluşturuyorsa, estetik bakımdan hastayı rahatsız eden bir kusur oluşturuyorsa ve diğer tıbbi zorunluluk hallerinde pterijium ameliyatı yapılır.