Tıbbi Etik İlkelerine Bağlılık:

Verdiğimiz hizmetin her aşamasında ve her sürecinde büyük bir özenle, sistematik olarak ve hiçbir koşulda ödün vermeden tıbbi etik ilkelere,yönetmelik ve kanunlara bağlı kalarak hizmet sunarız.

Güvenilir Olmada Kararlılık:

İlişkide bulunduğumuz tüm taraflara karşı,hastalarımız, hasta yakınları, çalışanlarımız, iş ortaklarımız, kamu kurumları ve iş birliklerimize karşı, olabildiğince şeffaf olmak, tutarlı olmak, dürüstlük ilkelerinden ödün vermeden güvenilir bir kurum olmak için çaba harcarız.

Hasta Odaklılık:

Hasta güvenliğini sağlayabilecek her türlü önlemi alarak, her hastanın farklı olduğunu unutmadan hasta sadakatini ve memnuniyetini en üst seviyede sağlarız. Hasta haklarını, koruruz ve büyük bir özenle hizmetimizin her sürecinde uygularız.

Çalışan Bağlılığı Yaratmada Kararlılık:

Çalışan Memnuniyeti Yaratmada Kararlılık;Çalışanlarımıza huzurlu ve mutlu bir çalışma ortamı yaratarak memnuniyeti üst seviyede tutarız.Çalışanların gelişimine ve eğitimine yatırım yaparız.

Toplumsal Sorumluluk:

Toplumsal fayda yaratacak,toplumu bilinçlendirecek ve toplumun sağlık düzeyini yükseltecek işbirlikleri geliştiririz.

Sürekli Gelişim:

En gelişmiş, güncel, güvenilir ve kanıta dayalı teşhis ve tedavi imkanlarını hastalarımıza sunarız. Bilimsel ve sektörel gelişmeleri takip ederek, güncel tıp teknolojisini kullanmaya özen gösteririz.