EĞİTİM

Tıp Eğitimi: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp


TIBBİ İLGİ ALANI

Nükleer Kardiyoloji

Onkoloji

Pediatrik Nükleer Tıp


İŞ DENEYİMİ

T.C Sağlık Bakanlığı Yozgat Devlet Hastanesi

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Nükleer Tıp ABO


MESLEKİ ÜYELİKLERİ

Türkiye Nükleer Tıp Derneği

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabipler Odası


EĞİTİM, KURS VE SERTİFİKALARI

ÇSGB İşyeri Hekimliği Sertifikası