Parkinson Hastalığı

Parkinson hastalığı, beyin dokusundaki bazı merkezlerin bugün için bilinmeyen nedenlerle bozulması sonucu ortaya çıkan kronik bir sinir sistemi hastalığıdır. Daha çok 65 yaşın üzerindeki kişilerde görülür , yaş ilerledikçe sıklığı artar.

Hastalığın en önemli belirtileri şunlardır:

   • El ve ayaklarda titreme
   • Hareketlerde yavaşlık
   • Kaslarda ve eklemlerde sertlik ( rijidite)
   • Duruş ve yürüyüş bozukluğu

Hastaların yüzündeki mimikler azaldığından maske görünümü olabilir. Hastalık yavaş başlar ve sinsi bir şekilde ilerler. Önce bir kol veya bacakta başlayabilir, ancak zamanla diğer taraflara da yayılır ve tüm gövdeyi etkileyebilir. Hastalar kısa ve kesik adımlarla, aceleci bir tarzda yürüyebilir, fakat yürümeyi başlatmakta ve dönüşlerde , yürürken konuşmakta zorluk çekerler. Konuşmaları , monoton ve düşük seslidir. Zamanla yutma zorluğu, zeka bozuklukları, iştahsızlık, kilo kaybı, bulantı ve depresyon belirtileri gelişebilir.

Parkinson hastalığı teşhis edildikten sonra ilaç tedavisine başlanması gerekir. Son yıllarda bu hastalığın gelişmesini yavaşlatan, belirtileri hafifleten yeni ilaçlar bulunmuş ve bu tedaviler hastaların günlük yaşamlarını önemli ölçüde kolaylaştırmış, yaşam sürelerini uzatmıştır. İlaç tedavisinin , gerekli incelemeler yapıldıktan sonra bir Nöroloji uzmanı tarafından planlanması ve takibi yapılmalıdır. Ancak tek başına ilaç tedavisi Parkinsonlu hastalar için yeterli sayılamaz. Tanı konulup ilaç tedavisi başlandıktan sonra hastaların geniş kapsamlı bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programına alınmaları gerekir. Rehabilitasyonun amacı, hastalığa bağlı fonksiyon kayıplarını azaltmak, günlük yaşamla ilgili sıkıntıları ortadan kaldırmak ve istenmeyen olumsuz gelişmeleri engellemektir.

Rehabilitasyonda başlıca şu sorunlarla ilgilenmek gerekir:

   • Eklem hareketlerini geliştirmek
   • Denge ve yürüme kusurlarını gidermek
   • Kol ve bacaklardaki titreme ve sertlikleri( rijidite) azaltmak
   • Günlük yaşantıyla ilgili aktiviteleri geliştirmek
   • Konuşma bozukluğunu düzeltmek
   • Genel kondisyonu iyileştirmek

Bu amaçlar doğrultusunda kapsamlı bir rehabilitasyon programı yapılarak tedaviye başlanır. Egzersiz salonunda fizyoterapistler tarafından yaptırılan tedavi egzersizlerinin yanı sıra denge , yürüme ve koordinasyon eğitimleri uygulanır. Dik duruş, düzgün yürüme, oturup kalkma, emniyetli olarak yere düşme, yerden kalkma egzersizleri yaptırılır. Ek olarak havuz içinde, hidroterapist eşliğinde denge ve yürüme eğitimi yapılabilir. “Ergoterapist “ adı verilen iş ve uğraşı terapistleri tarafından günlük yaşantıyla ilgili eğitimler verilir. Bu eğitim sürecinde imkan varsa yürümeyle veya el rehabilitasyonu ile ilgili robot teknolojisinden yararlanılabilir. Yürüme ve el- kol robotları öğrenmeyi kolaylaştırdığı gibi, hastanın gelişimini yakından takip olanağını da verir. Diğer taraftan konuşma terapisti tarafından konuşmadaki problemler giderilmeye çalışılır. Bu tedaviler sonucunda hastanın yaşam kalitesinde önemli ilerlemeler elde etmek mümkündür. Denge aktiviteleri, yıkanma, tuvalet, kendine bakım ve ev içi aktivitelerini ne ölçüde yapabildiği yakından gözlenmelidir. Desteksiz yürüyemeyen hastalarda tekerlekli bir walker ( yürüteç) yararlı olur. Kaslardaki ve eklemlerdeki sertlikleri azaltmak amacıyla sıcak uygulamalar, masaj ve germe egzersizleri yapılır.

Hastanın belirli aralıklarla takip edilmesi ve klinikte öğretilen egzersizleri evde uygulaması çok önemlidir. Evde kaygan halıların kaldırılır ve birkaç yere tutunma barları yapılabilir ve düşmeyi önlemek için gerekli diğer önlemler alınır. Hastaların rehabilitasyon programlarına düzenli olarak devam etmeleri ve belirli aralıklarla kontrollerinin yapılması çok önemlidir.Bu ilkelere tam olarak uyulduğu takdirde kimseye muhtaç olmadan bağımsız bir yaşam elde etmeleri mümkündür.

Multip L Skleroz’da Rehabilitasyon

Multipl Skleroz (MS) , beyin ve omurilikte bazı bölgelerin hasara uğraması ve plak oluşumuyla karakterize kronik bir sinir sistemi hastalığıdır. Kesin nedeni henüz belli değildir. Virüs enfeksiyonu sonucunda bağışıklık sisteminde ortaya çıkan bir takım aksaklıklara bağlı olarak geliştiği sanılmaktadır. 30’lu yaşlarda başlar ve kadınlarda daha sık görülür. Yürüyüş, koordinasyon, mesane fonksiyonlarının etkilenmesiyle birlikte hastaların çoğunda fonksiyonel ve bilişsel sorunlar gelişir, günlük yaşam kalitesi bozulur. Hastalığın ilk belirtileri çok değişken olduğundan tanı gecikebilir. Genellikle tek taraflı olarak görme problemi , çift görme, göz ağrısı, kollarda bacaklarda güçsüzlük gibi belirtilerle başlar. Baş dönmesi ve denge bozukluklarına ağrı ve uyuşmalar eşlik edebilir. %1 oranında şiddetli yüz ağrıları veya sara nöbetleri olabilir. Genellikle ataklar halinde seyreder, yani duraklama ve tekrarlama dönemleri vardır; zaman geçtikçe tekrarlama dönemleri azalır ve kronik hale dönüşür. En çok kullanılan tanı yöntemlerinin başında MR görüntüleme ve Uyarılmış Potansiyel tetkikleri gelir.

Son yıllarda MS hastalığının tedavisiyle ilgili önemli gelişmeler olmuş, yeni ilaçlar bulunmuştur. Tedavi programı her hastanın bulgularına ve yakınmalarına göre kişiye özel yapılmalıdır. Hastanın durumuna göre ilaç protokolu yapılarak tedaviye başlanır. İlaçlarla birlikte fonksiyonel kayıpları önlemek, yakınmaları azaltmak ve hastanın yaşam kalitesini artırmak amacıyla kapsamlı bir rehabilitasyon programına ihtiyaç vardır. Rehabilitasyonda genel amaç kayıpları telafi etmek ve fonksiyonel kapasiteyi en üst düzeye çıkarmaktır. MS’ li hastalarda genellikle yürüme, araba kullanma, ev işlerini yapma, üriner ve cinsel fonksiyon sorunları vardır ve rehabilitasyon programı içinde bunların ele alınması gerekir. En önemli yakınmalardan biri halsizlik, güçsüzlük olduğu için , genel kondisyonun korunması ve geliştirilmesi çok önemlidir. Sıcak ortamda güçsüzlük daha da arttığından ev de ve tedavi ortamındaki sıcaklığın yüksek olmamasına dikkat edilir. En iyi sonuçlar kişiye özel olarak planlanmış egzersiz programlarıyla alınabilir. Egzersiz salonundaki araç ve gereçlerle yapılan hareketlerin yanı sıra ılık havuzlarda yapılan su içi egzersizlerden, denge ve yürüme eğitimlerinden hastalar çok yararlanırlar. Hastalığın ilerlemesiyle birlikte yürüme için bazı desteklere ihtiyaç duyulabilir. Günlük yaşamı zorlaştıran sorunlardan biri spastisite adı verilen kasılmalardır. Buna karşı etkili olan bazı ilaçlar vardır, ek olarak Botox enjeksiyonları yapılabilir. Botox enjeksiyonlarının deneyimli bir uzman hekim tarafından doğru kaslara yapılması çok önemlidir, aksi takdirde beklenen yarar elde edilemez. Denge ve yürüme sorunu olan hastaların rehabilitasyonunda Robotik Yürüme sistemlerinden (Lokomat) yararlanmak mümkündür. El becerileri azalmış olan hastalarda kol ve el robotlarıyla birlikte ergoterapi yöntemleri kullanılabilir. Hastanın ev içinde ve iş yerinde bağımsız olması, kimseye muhtaç olmaması esas alınarak günlük yaşamını kolaylaştırıcı bazı önlemler alınabilir. Bazı hastaların psikolojik destek almaları gerekebilir. Ayrıca mesane- barsak fonksiyonları, cinsel fonksiyon kayıpları , ağrı ve spastisite gibi sorunlarla ilgili özgün tedaviler yapılabilir.