Uzay Terapinin Amacı

 • Hareket genişliğini artırmak;
 • Kas Kuvvetini arttırır.
 • Enerji harcamasını azaltmak;
 • Hareket öğrenme ve planlama becerisi kazandırır
 • Çeşitli duyusal entegrasyon yöntemleri sağlar
 • Başarma ve güven hisleri gelişimine yardım eder
 • Ağrıyı azaltmak;
 • Mobiliteyi artırmak;
 • Fonksiyonel kapasiteyi artırmak;
 • Kontraktür oluşumunu azaltmak;
 • Bakımı kolaylaştırmak.
 • Aktif ve pasif hareket sınırını arttırır. Kas Kuvvetini arttırır.
 • Yerçekimi kuvvetini etsiziz hale getirerek, zayıf kas gruplarında aktif hareketlere fayda sağlar
 • Enerji harcamasını azaltmak;
 • Kas kuvveti ve elastikiyette ölçülebilir ve gözle görülür derecelerde kazanç sağlar Spazm frekansını azaltmak;
 • Dengeyi geliştirir
 • Koordinasyonu geliştirir
 • Belli bir fonksiyonel beceriye odaklanır
 • Spesifik çalışma kolaylığı sağlar
 • Herhangi bir pozisyonda, pozisyonun stabilizasyonunu sağlamaya yardımcı olur

Uzay Terapinin Yararları

 • Taktil stimulasyon (Dokunma hissi) geliştirir,
 • Merkezi sinir sistemini yeniden düzenler,
 • Harici denge (eksternal stabilizasyon) sağlar,
 • Kas tonusunu normalize eder, spastisteyi azaltır,
 • Vücut postürünü düzeltir,
 • Dinamik düzeltme sağlar
 • Yürüyüş modelini normalize eder
 • Vestibular sistemi etkiler
 • Dengeyi geliştirir,
 • Koordinasyonu geliştirir,
 • Ataksi ve atetozda kontrolsüz hareketleri azaltır,
 • Vücudun ve uzayın farkında olmayı geliştirir
 • Zayıf kasları destekler,
 • Güçlü kasların daha da kuvvetlenmesi için direnç uygular
 • Baş kontrolü gövde desteği sayesinde ses üretimini ve akıcı konuşmayı geliştirir
 • Kontraktürleri azaltmaya yardım eder,
 • Kalça eklemine dikey düzlemde yükleme sayesinde kalça düzgünlüğünün gelişimine yardımcı eder,
 • Kaba ve ince motor becerilerin gelişimine yardımcı olur,
 • Güven duygusunu geliştirir,
 • Tedavi süresini kısaltır,
 • Çocuğun tedaviye maksimum katılımını sağlar.