Yetişkin Terapisi

Yetişkinlerde Görülen Konuşma Bozuklukları

Afazi

Beyin hastalıklarına bağlı olarak ortaya çıkan lisan bozukluğudur. Önceden normal olan fonksiyonların;

   • Konuşma
   • İsimlendirme
   • Okuma
   • Okuduğunu anlama
   • Yazma
   • Duyarak anlama
   • Sesli okuma
   • Tekrarlama
   • Sayısal İşlemler

gibi; bir veya birkaçının kaybı ile seyreder. Kaybedilen fonksiyonlar beynin etkilenen merkezlerine göre değişir. Çeşitli Afazi tipleri vardır. Beyin damarlarındaki hastalıklarla birlikte olan inme (felç, kanama-tıkanma gibi), beyin tümörleri, kapalı ve açık kafa travmaları, epilepsi, dejeneratif hastalıklar, enfeksiyonlar, Multiple Skleroz, Migren afaziye sebep olabilmektedir.

Beynin dominant yarım küresindeki (genellikle sağ elini kullananlarda %96-99 sol beyin yarısı, sol elini kullananlarda %60 yine sol beyin yarısı) lisan merkezlerinin etkilenmesi ile ortaya çıkan afazi, anlama ve kendini ifade etme yeteneklerini engellediği için, hastalar ve aileleri açısından ciddi sıkıntılara yol açmaktadır. Hem sözlü, hem yazılı ifade becerilerinde etkilenme görülür. Hastalar uzman tarafından Afazi testi ile değerlendirilmeli ve kaybolan fonksiyonlarına yönelik olarak planlanan Konuşma Terapisine geç kalmadan başlanmalıdır. Uzman tarafından yönlendirilen çalışmalarla,ailenin de katkılarıyla, afazik kişiler tekrar eski yeteneklerine kavuşup, toplumdaki yerlerini alabilmektedirler. Konuşma tedavisine zaman kaybetmeden başlanmalı, sabır ve bilgi ile en iyi sonuca doğru yönlenilmelidir. Mutlaka bir uzmana danışın.

Demans

Günlük yaşantıdaki olağan aktiviteleri devam ettirememe şeklinde tanımlanabilir. Hafıza, dikkat, konsantrasyon, planlama, düşünme ve konuşma gibi zihinsel fonksiyonlar etkilenmiştir.

Alzheimer, hafıza kaybı, konuşma bozuklukları, karmaşık işlemlerin yapılmasında güçlük, zaman ve mekan algısında bozulma, cisimleri ve yüzleri tanıma yetisinde kayıp, yol-yön tayininde güçlük,depresyon,kişilik ve davranış değişiklikleri ile seyreder.

Konuşma terapisinde, nörolojik tedaviyi desteklemek üzere, isimlendirme, okuma-yazma, hesap işlemleri gibi fonksiyonlara, sağ-sol ayrımı, saat ve gün takibi, mekan algısı gibi faaliyetlere, obje tanıyamama gibi aksamalara yönelik ve sosyal ilişki dramalarını da kapsayan destek tedavisi, kelime ve şekil bellek çalışmalarıyla birlikte uygulanır. Mutlaka bir uzmana danışın.

Kekemelik

Bireyin anlamlı konuşma çabasıyla, çeşitli nedenlerle konuşma cesaretinin kırılıp, bazı ses ve sözcükleri tekrar etme, uzatarak söyleme ya da başlayamama şeklindeki, konuşmanın ritm bozukluğudur. Anlamsız yüz mimikleri ve el-kol hareketleri tabloya eşlik eder. Bu kısır döngüye giren kişinin kendisini kurtarması kolay olmaz. Çekingenlik, utangaçlık ve güvensizlik gibi ek belirtiler gelişir. Bu durum kişinin arkadaş ilişkilerini ve okul-iş başarısını önemli ölçüde etkiler.