EĞİTİM

Tıp Eğitimi: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Tip İhtisası: Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı


İLGİ ALANI

İnvazif Kardiyoloji

Kroner Anjiyografi

Kateterizasyon

EKO Kardiyografi

EKG Holter

Kardiyak Aritmiler

Kontrast EKO Kardiyografi


İŞ DENEYİMİ

İzmit Devlet Hastanesi

Karamürsel Devlet Hastanesi

Yalova Devlet Hastanesi

Yalova Atakent Hastanesi


MESLEKİ ÜYELİKLERİ

Türk Kardiyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabipler Odası


KATILDIĞI KURS VE EĞITIMLER

Türkiye İtalya Kardiyovasküler Güncelleme Ortak Toplantısı, 2010

World Congress of Cardiology in Barcelona