EĞİTİM

Tıp Eğitimi: Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nöroloji


EĞİTİM, KURS VE SERTİFİKALARI

İş Hekimliği Sertifika Eğitimi

Epilepsi hastalarda BBT, EEG, MR, SPECT çalışmaları

Uyku Bozuklukları Eğitimi-EMG ve Kas Hastalıkları Eğitimi

Hastane Yönetimi Sertifikası