EĞİTİM

Tıp Eğitimi: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi

Tıp İhtisası: Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi, Radyoloji


TIBBİ İLGİ ALANI

Nöro Radyoloji

Girişimsel Radyoloji

Kas İskelet MR

Batın Radyolojisi


İŞ DENEYİMİ

Yardımcı Doç. Dr., BEÜ Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ana Bilim Dalı Başkanlığı

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi


MESLEKİ ÜYELİKLERİ

Türkiye Radyoloji Derneği

Türk MR Derneği

Nöro Radyoloji Derneği

Türk Tabipler Birliği

İstanbul Tabipler Odası


EĞİTİM, KURS VE SERTİFİKALARI

Obstetrik Görüntüleme

Pediatrik Kardiyak USG

MR kongreleri

TRD Yıllık Kongreleri