Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı


TIP EĞİTİM

Tıp Eğitimi: KTÜ TIP FAKÜLTESİ / TRABZON

Tıp İhtisası: DIŞKAPI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ / ANKARA


TIBBİ İLGİ ALANI

 1. KORONER BYPASS CERRAHİSİ
 2. KALP KAPAK CERRAHİSİ
 3. KAROTİS CERRAHİSİ
 4. PERİFERİK ARTERİYEL BYPASS CERRAHİSİ
 5. GİRİŞİMSEL ENDOVASKÜLER İŞLEMLER

* AORT HASTALIKLARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ

* ATARDAMAR TIKANIKLARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ

* TOPLAR DAMAR HASTALIKLARININ ENDOVASKÜLER TEDAVİSİ

> ENDOVASKÜLER DERİN VEN TROMBOZU TEDAVİSİ

> PELVİK VENÖZ KONJESYON TEDAVİSİ

> ARTERİOVENÖZ MALFORMASYON TEDAVİSİ

* ENDOVASKÜLER PULMONER EMBOLİ TEDAVİSİ

 1. VENÖZ YETMEZLİK VE VARİS TEDAVİSİ

* KILCAL DAMAR VARİSLERİNDE RADYOFREKANS İLE TEDAVİ

* VENÖZ YETMEZLİK TEDAVİSİ;

> PÜR VENÖZ YETMEZLİKTE INTERNAL KOMPRESYON TEDAVİSİ (ICT)

> ENDOVENÖZ RF, LASER, EMBOLİZASYON

* VARİS PAKELERİNDE MİNİ FLEBEKTOMİ

 

 

 1. DİYALİZ GİRİŞ YOLU OLUŞTURULMASI ve GİRİŞ YOLU KOMPLİKASYONLARININ TEDAVİSİ

* TÜNELLİ KATETER YERLEŞTİRİLMESİ

* ARTERİOVENÖZFİSTÜL  AÇILMASI

* ARTERİOVENÖZ GREFT İMPLANTASYONU

* FİSTÜL VE GRAFT KOMPLİKASYONLARININ TEDAVİSİ

 1. KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

* KALP YETMEZLİĞİNDE KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

* ATARDAMAR HASTALIKLARINDA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

* DAMAR HASTALIKLARI VE DİYABETE BAĞLI YARADA KÖK HÜCRE TEDAVİSİ


İŞ DENEYİMİ

1989-1991: ZENGEN SAĞLIK OCAĞI / PRATİSYEN TABİP

1991-1997: DIŞKAPI EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ / UZMANLIK EĞİTİMİ

1998-2002: ORDU DEVLET HASTANESİ

2002-2006: GİRESUN DEVLET HASTANESİ

2006-2007: ÖZEL İSVİÇRE HASTANESİ / İSTANBUL

2007-2008: ÇORLU ŞİFA HASTANESİ

2008-2009: CENTRAL HOSPİTAL / İZMİR

2009-2010: CEYLINE HASTANESİ / UŞAK

2010-2010: AGELESS REGENERATIVE INSTITUTE / FLORIDA, USA

2010-2012: ÇORUM DEVLET HASTANESİ

2012-2014: ÖZEL UMUT HASTANESİ / ANKARA

2014-2016: ÖZEL KUDRET INTERNATIONAL HOSPİTAL / ANKARA

2015-2015: US STEMCELL CLINIC / FLORIDA, USA

2016-2019: ÖZEL BİLGİ HASTANESİ / ANKARA

2019-2020: AKTİF HASTANESİ / YALOVA

2020-2021: ANADOLU HASTANESİ / ANTALYA


MESLEKİ ÜYELİKLERİ

ANKARA TABİP ODASI

İSTANBUL TABİP ODASI

TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİ DERNEĞİ

ULUSAL VASKÜLER VE ENDOVASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ

EUROPEAN SOCIETY OF CARDIOVASCULAR SURGEON

EUROPEAN SOCIETY OF VASCULAR SURGEON

VASCULAR ACCESS SOCIETY


EĞİTİM, KURS VE SERTİFİKALARI

 1. AGELESS REGENERATIVE INSTITUTE:

TRAINING OF STEM CELL TREATMENT FOR REGENERATIVE MEDICINE

 1. US STEM CELL TRAINING:

CERTIFICATE FOR HARVESTING, ISOLATION AND IMPLANTATION OF ADIPOSE DERIVED STEM CELLS

 1. TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU:

TANISAL RADYOLOJİDE RADYASYONDAN KORUNMA KURSU


BİLİMSEL ÇALIŞMALARI

 

 

 • 1998 KARDİYOLOJİ
 • Mitral Onarım

 

 • Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi
 1. Akut Arteriyel Oklüzyonlar
 2. Arteriyel Anevrizmalar
 3. Damar Yaralanmaları
 4. Pantolon Graft Uygulamalarımız
 5. Periferik Arteriyel Hastalıklarda Graft Uygulamaları
 6. Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması: Olgu Sunumu
 7. Subklavyen Arter Pseudoanevrizması: Olgu Sunumu
 8. Takayasu Arteriti: Rüptüre Femoral Anevrizma Olgusu

 

 

 • Vasküler Cerrahi Kongresi 2002

 

 1. Akut Arteriyel Tıkanıklıklar

2.Periferik Damar Yaralanmaları

 1. Rüptüre Abdominal Aort Anevrizması
 2. Subklavyen Arter Yalancı Anevrizması
 3. Takayasu Arteriti: Rüptüre Femoral Anevrizma Olgusu

 

 • Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2002

 

 • Arteriyel Anevrizmalar
 • İnfrarenal Abdominal Aort Anevrizmaları
 • Dacron Graftin Spontan Rüptürü
 • Dacron ve PTFE graftlar ile bypass
 • Dissekan AAA
 • Ekstraanatomik Bypasslar
 • Hemodiyaliz Amaçlı AV Fistüller
 • Hemodiyaliz Amaçlı AV Graftler
 • Pseudoanevrizmalar
 • Tıkayıcı Arteriyel Hastalıklar
 • Travmatik Popliteal Arteriovenöz Fistül

 

 • ESCVS, 2003

 

 • Takayasu’ s Arteritis: A case of Ruptured Femoral Artery Aneurysm
 • Subclavian artery pseudoaneurysm: A case report

 

 • VIII Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2004

 

 • Akut Arteriyel Iskemi 2004-EP
 • Arteriovenoz Access Icin PTFE Graft 2004-EP
 • AV Access BIMA Graft Kullanımı
 • Bovine Carotis Heterograft
 • Diyaliz Grafti Komplikasyonları
 • Ekstra Anatomik Bypasslar
 • Femoropopliteal Bypass Uygulamalarımız
 • Infrarenal AAA,13 Olgunun Irdelenmesi
 • İzole Sakküler İliak Arter Anevrizması
 • Periferik Arteriyel Anevrizmalar
 • Pseudoanevrizmalar
 • Travmatik Femoral Arter Oklüzyonu

 

 

 

 

 

 

 • Annual MACCS, 2004

 

 • Late spontaneously rupture of knitted Dacron double velour vascular prostheses poster

 

 

 • Vasküler Cerrahi Kongresi, 2005

 

 • Arteriovenöz access için NO-REACT IMA kullanımı
 • Diyaliz Grafti Komplikasyonları

 

 

 • ESCVS 2006

 

 1. Extensive Aneurysm of Bovine Mesenteric Vein Graft: A Late Complication

 

 • VIII Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2006

 

 • İNFRARENAL ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI: Klinik Tecrübelerimiz
 • DİSSEKAN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI
 • ABDOMİNAL AORT KOARKTASYONU: Olgu Sunumu
 • AKUT ARTERİYEL OKLÜZYONLAR
 • DİYALİZ GRAFTLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
 • MEZENTERİK VEN GRAFTİ ANEVRİZMASI: Olgu Sunumu
 • PERİFERİK DAMAR YARALANMALARI
 • POLYCARBONATE GRAFT İLE ARTERİOVENÖZ ACCESS
 • RÜPTÜRE ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMALARI
 • ARTERİOVENÖZ ACCESS İÇİN NO-REACT BOVINE INTERNAL MAMMARİAN ARTER KULLANIMI

 

 • VIII Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2008

 

 • Aort Disseksiyonu ile Birlikte Olan Rüptüre Abdominal Aorta Anevrizması
 • AKUT ARTERİYEL İSKEMİDE DEĞERLENDİRME ve CERRAHİ TEDAVİ
 • AORTİK DİSSEKSİYON İLE BİRLİKTE OLAN ABDOMİNAL AORT ANEVRİZMASI
 • Hemodiyaliz Hastalarında Bovine Internal Mammarian Arter Kullanılarak Oluşturulmuş Arterivenöz Şantlarda Uzun Dönem Sonuçlar
 • Diyaliz Grafti Uygulanan Hastalarda Gelişen Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar ve Komplikasyonların Tedavisi: Karşılaştırmalı Çalışma
 • THE ANEURYSM OF BOVINE MESENTERIC VEIN GRAFT: A CASE REPORT
 • Nadir Bir Anevrizma: İzole İliak Arter Anevrizması
 • İzole Pulmonik Kapak Yokluğu Sendromu ile Birlikte Olan Pulmoner Arter ve Çıkan Aort Anevrizmasının Kapaklı ve Kapaksız Xenograft ile Cerrahi Tedavisi: Olgu Sunumu
 • PERİFERİK ARTERİYEL ANEVRİZMALAR

 

 

 

 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2008

 

 • Use of Shelhigh No-React Bovine Internal Mammary Artery for Vascular Access in Chronic Hemodialysis Patients: Long Term Results

 

 • VAS (Vascular Access Society) 2009

 

 • Use of Shelhigh No-React Bovine Internal Mammary Artery for Vascular Access in Chronic Hemodialysis Patients: Long Term Results

 

 • Vasküler Cerrahi Kongresi 2009

 

 • Arteriovenöz Giriş Yolu Oluşturmak İçin Primer Graft Uygulamaları
 • AV Shunt Oluşturulmasında Graft Seçimini Etkileyen Faktörler ve Graftlerin Karşılaştırılması

 

 • Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2010

 

 • Abdominal Aort Koarktasyonu, Olgu Sunumu
 • Arteriovenöz Graft Uygulamalarında Graft Seçimi ve Graftlerin Karşılaştırılması
 • Arteriovenöz Fistül ve Graft Anevrizmalarında Tedavi Yaklaşımı
 • Diyaliz Graftlerinde Gelişen Komplikasyonlar ve Graftlerin Karşılaştırılması
 • Femoropopliteal Bypasslarda Spiral Laminar Flow (SLF) Graft Kullanımı: Erken Dönem Sonuçlar
 • Femoropopliteal Sığır Mezenterik Ven Greftinde Anevrizma Gelişimi: Geç Bir Komplikasyon
 • Hemodiyaliz Giriş Yolu Oluşturmak İçin Arteriyel Orijinli Biyolojik Graftlerin Kullanımı ve Uzun Dönem Sonuçları
 • Karotis Cerrahisinde Anestezi Seçimi
 • Periferik Arter Hastalıklarının Tanısında 3D Tomografi ve Diğer Noninvaziv Yöntemlerle Karşılaştırılması
 • Popliteal Arter Anevrizmalarında Tanısal Yaklaşım ve Cerrahi Teknik

 

 • VAS (Vascular Access Society) 2011

 

 • A NEW CHOICE FOR VASCULAR ACCESS: SPIRAL LAMINAR FLOW PTFE GRAFT
 • USAGE OF POLYURETHANE GRAFTS PRODUCED BY NANOFIBER TECHNOLOGY FOR VASCULAR ACCESS IN CHRONIC HEMODIALYSIS PATIENTS: EARLY RESULTS

 

 

 

 

 

 

 

 • Vasküler Cerrahi Kongresi 2011

 

 • Aortik Oklüzyonun Eşlik Ettiği Aortobifemoral Graft Trombozunun Endovasküler Girişimle Birlikte Kombine Tedavisi
 • Tıkayıcı Arteriyel Hastalıklarda Yeni Bir Tedavi: Biodegradable Periferik Vasküler Stentler
 • Biosentetik Vasküler Graft Kullanılarak Oluşturulan Arterivenöz Giriş Yolu: İdeal Bir Seçim mi?
 • Biosentetik Graftler: Femoropopliteal Bypasslarda Erken Sonuçlarımız
 • Arteriyel Hastalıklarda Endovasküler Tedavi Sonuçlarımız
 • Elektrosbun Nanofiber Teknolojisi ile Üretilmiş Yeni Bir Policarbon Diyaliz Grafti Kullanılarak Oluşturulan AV Giriş Yolu: Klinik Tecrübemiz
 • Distal Anastomozda Doğal Laminar Akım Sağlayan Spiral Laminar Flow (SLF) Greftler ile Femoropopliteal Bypass Sonuçları
 • AV Access Oluşturmak İçin Spiral Laminar Flow (SLF) Graft Kullanımı
 • Alt Ekstremite Arter Tıkanıklıklarında Subintimal Balon Anjioplasti

 

 • Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, 2011

 

 • Accelerated Thrombolysis Treatment with Ultrasound (EKOS®) in The Acute Arterial Occlusions
 • Thrombolysis of The Deep Vein Thrombosis with EKOS® Ultrasound-Accelerated Treatment
 • Fast Recanalization of Completely Occluded Ilio-Popliteal Prosthetic Graft with EKOS® Ultrasound-Enhanced Treatment

 

 • ESCVS 2012

 

 1. Hybrid Therapy of Aortobifemoral Graft Thrombosis Coexisting Aortic Occlusion: A Case Report

 

 • Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2012
 • Hybrid Ameliyathane Kurulumu: Ekonomik Çözümler ve Maliyet Analizi
 • İnfrarenal Aortik Oklüzyon ile Birlikte Olan Aortobifemoral Graft Oklüzyonu: Hibrid Tedavi
 • Graft Trombektomi Yapılan Hastalarda Proksimal ve Distal Lezyonların Endovasküler Tedavisi
 • Kritik Bacak İskemisinde Endovasküler Tedavi
 • Dizaltı Arteriyel Lezyonlarda Endovasküler Uygulamalar
 • Periferik Arteriyel Revaskülarizasyonda Biodegradable Stent Kullanımı: Orta Dönem Sonuçlar
 • Alt Ekstremite Arter Tıkanıklıklarında Subintimal Balon Anjioplasti
 • Periferik Arteriyel Hastalıklarda Endovasküler Tedavi
 • Biosentetik Vasküler Graft Kullanılarak Oluşturulan Arterivenöz Giriş Yolu

 

 

 

 • VAS (Vascular Access Society) 2013

 

 • A NEW CHOICE FOR VASCULAR ACCESS: SPIRAL FLOW AV GRAFT

 

 • Vasküler Cerrahi Kongresi 2013

 

 • Multiple Arteriyel Lezyonlarda Hybrid Tedavi
 • İliak Arter Oklüzyonlarında Endovasküler Tedavi
 • Radyoterapi Sonrası Gelişen Sağ Subklavyen Arter Oklüzyonunun Endovasküler Tedavisi
 • Superfisiyal Femoral Arter Anevrizmasında Endovasküler Tedavi
 • Katetere Bağlı Subklavyen Ven Tıkanıklığında Endovasküler Tedavi
 • Takayasu Arteriti’ne Bağlı Gelişen Abdominal Aort Stenozunun Endovasküler Tedavisi

 

 • Ulusal Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, 2015

 

 • Ultrasonografik tromboliz yöntemi ile derin ven trombozu sonrası gelişen subakut masif pulmoner emboli tedavisi: Azerbaycanda ilk vaka deneyimi

 

 • ESCVS 2017

 

 • Treatment of subacute massive pulmonary embolism after deep vein thrombosis by ultrasonographic thrombolysis: first case experience in Azerbaijan

 

 • ESCVS 2019

 

 • ADIPOSE-DERIVED STEM CELL APPLICATION IN THE PATIENTS WITH CRITICAL LIMB ISCHEMIA